You are here

2014

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2014

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma har hållits torsdagen den 27 mars 2014.

En aktieägare har rätt att föra upp ett ärende som ankommer på bolagsstämman på dagordningen för bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen yrkar på detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämma. Yrkan anses ha kommit i tid, om styrelsen har meddelats om yrkan senast onsdagen den 22 januari 2014. Yrkan skall skickas skriftligen till Konecranes Abp, Styrelsen, PB 661, 05801 Hyvinge, Finland.

Protokoll

Beslut vid ordinarie bolagsstämman

VD:s presentation vid stämman

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2014

Årsredovisning 2013

Styrelsens förslag till dividendutdelning

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelsesammansättning

Kandidaternas CV:n

Förslag till revisorns arvode av styrelsens revisionskommitté

Förslag till val av revisor av styrelsens revisionskommitté

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission för aktiesparprogram

Modell på fullmakt

Dataskyddsbeskrivning