You are here

2015

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma är planerad till torsdagen den 26 mars 2015. Konecranes styrelse inbjuder till ordinarie bolagsstämman vid ett senare skede.

En aktieägare har rätt att föra upp ett ärende som ankommer på bolagsstämman på dagordningen för bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen yrkar på detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämma. Yrkan anses ha kommit i tid, om styrelsen har meddelats om yrkan senast onsdagen den 21 januari 2015. Yrkan skall skickas skriftligen till Konecranes Abp, Styrelsen, PB 661, 05801 Hyvinge, Finland.

Protokoll från ordinarie bolagsstämma 26.3.2015

VD:s översikt 26.3.2015

Beslut vid ordinarie bolagsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2015

Styrelsens förslag till dividendutdelning

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelsesammansättning

Förslag till revisorns arvode av styrelsens revisionskommitté

Förslag till val av revisor av styrelsens revisionskommitté

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om en riktad vederlagsfri emission för aktiesparprogram

Styrelsens förslag om donation

Information om föreslagna styrelsemedlemmar

Modell på fullmakt

Dataskyddsbeskrivning