You are here

BOLAGSSTÄMMA 2019

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2019

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma är planerad till torsdagen den 28 mars 2019. Konecranes styrelse inbjuder till ordinarie bolagsstämman separat vid ett senare skede.

En aktieägare har rätt att föra upp ett ärende som ankommer på bolagsstämman på dagordningen för bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen yrkar på detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämma. Yrkan anses alltid ha kommit i tid, om styrelsen har meddelats om yrkan senast på tisdagen den 22 januari 2019. Yrkan skall skickas skriftligen till Konecranes Abp, Styrelsen, PB 661, 05801 Hyvinge.

Page last updated:
01.10.2018 - 16:09