You are here

Insiders

Styrelsen har antagit insiderregler för Konecranes. Dessa regler bygger på Förordningen om Marknadsmissbruk (”MAR”), regler och styrningar från Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (”ESMA”), Finska Värdepappersmarknadslagen, Nasdaq Helsinkis insiderregler för börsbolag och Finansinspektionens standarder.

Konecranes upprätthåller en insiderlista (”Insiderlistan”) över alla personer som har tillgång till insiderinformation relaterad till bolaget. Listan består av ett eller flera projektspecifika avsnitt. Konecranes har beslutat att inte inrätta något permanent insideravsnitt i insiderlistan och det finns därför inga permanenta insiders i Konecranes.

På Konecranes är personer i ledande ställning ("Ledande personer") enligt MAR styrelsemedlemmar, VD och koncernchefen och ledningsgruppsmedlemmar. Ledande personer och deras närmaste personer måste informera Konecranes och Finansinspektionen om alla transaktioner som enligt MAR:s definition gjorts på deras konton i anknytning till Konecranes finansiella instrument inom tre dagar från transaktionen.

Ledande personer tillåts ingen handel med Konecranes finansiella instrument under en sluten period som inleds den femtonde dagen i månaden före slutet av varje kalenderkvartal och slutar när motsvarande delårsrapport eller bokslutsrapport har publicerats, inklusive publiceringsdagen (”Stängd period”).

Konecranes upprätthåller information om personer som regelbundet deltar i förberedandet av finansiella rapporter på koncernnivå eller som annars har tillgång till sådan information. Bolaget har beslutat att Konecranes slutna period gäller även dessa personer. Personer i insiderlistans projektspecifika avsnitt tillåts ingen handel med Konecranes finansiella instrument förrän ifrågavarande projekt är avslutat.

Ledande personers transaktioner

Baserat på MAR publicerar Konecranes från och med den 3 juli Ledande personers och deras närstående personers transaktioner med Konecranes finansiella instrument som börsmeddelanden.

Konecranes börsmeddelanden finns här: Meddelanden på Svenska

Det är möjligt att anmäla Ledande personers transaktioner här: Managers’ transactions eller Johtohenkilöiden liiketoimet

MAR förutsätter inte att upprätthålla ett offenligt Insiderregister och därför det offentliga Insiderregistret av Konecnraes Abp har upphört att existera den 3 juli 2016.