You are here

2009

Konecranes  Abp:s ordinarie bolagstämma 2009

Ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 12 mars 2009.

Styrelsens förslag till bolagstämman 2009
Kallelse till ordinarie bolagstämma 2009
Modell på fullmakt

Beslut vid ordinarie bolagsstämma

Protokoll från ordinarie bolagsstämma

Konecranes Abp:s extra bolagsstämma 2009

Extra bolagsstämma hölls den 31.8.2009 klo 11.00

Styrelsens förslag till extraordinarie bolagsstämma

Styrelsens redogörelse

Kallelse till extraordinarie bolagsstämma 2009

Modell på fullmakt

Protokoll från extra bolagsstämma

Back to top

Styrelsens förslag till bolagsstämman 2009

Styrelsens förslag till dividendutdelning

Nomineringskommittens förslag till styrelsens arvode

Nomineringskommittens förslag till styrelsens sammansättning

Revisionskommittens förslag till revisorns arvode

Revisionskommittens förslag till val av revisor

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av optionsrätter och andra särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsens förslag till bolagstämman angående emission av optionsrätter

Kandidaternas CV:n

Back to top

Beslut vid ordinarie bolagsstämma

Beslut vid Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma

Konecranes Abp kompletterar börsmeddelandet 12.3.2009 om beslut vid ordinarie bolagsstämma

Back to top

Styrelsen förslag till extra bolagsstämma 2009

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Back to top