You are here

2010

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2010

Ordinarie boalgsstämma hölls torsdagen den 25 mars 2010 (adress: Konecranes Visitors Center, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinge).

Styrelsen förslag till bolagsstämman 2010
Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2010
Modell på fullmakt

Konecranes Abp:s årsredovisning 2009

Beslut vid ordinarie bolagsstämma

VD:s presentation

Protokoll från ordinarie bolagsstämma

Styrelsens förslag till bolagsstämman 2010

Styrelsens förslag till dividendutdelning

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelseledamöternas kompensation

Nominerings- och kompensationskommittés förslag till styrelsesammansättning

Förslag till revisorns arvode av styrelsens revisionskommitté

Förslag till val av revisor av styrelsens revisionskommitté

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om aktieemission samt om emission av särskilda rättigheter som berättigar till aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om förvärv och/eller om mottagande som pant av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag till bemyndigande av styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier

Styrelsens förslag om gåva för allmännyttigt ändamål

Candidaternas CV:n

Back to top

Dataskyddsbeskrivning

Uppgifter som uppsamlas genom detta system och används vid arrangerandet av Konecranes Abp:s bolagsstämma, som t.ex. personbeteckning, företags- och organisationsnummer och värdeandelskontonummer, används enbart för att identifiera aktieägarna samt att bestyrka ägandet. Endast vissa bestämda personer har tillgång till systemet med hjälp av användar-id och lösen. Uppgifterna används inte för andra ändamål.

Euroclear Finland Ab ansvarar för systemets tekniska underhåll. Dataförbindelsen mellan användarens webbläsare och Euroclear Finland Ab:s server är SSL-skyddad.

Bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen här.

Back to top