You are here

2011

Konecranes Abp:s ordinarie bolagsstämma 2011

Ordinarie bolagsstämma hölls torsdagen den 31 mars 2011 kl. 10 i Hyvingesalen på adressen Jussinkuja 1, 05800 Hyvinge.

Aktieägarens rätt att föra upp ett ärende på dagordningen för bolagsstämman

En aktieägare har rätt att föra upp ett ärende som ankommer på bolagsstämman på dagordningen för bolagsstämman, om aktieägaren skriftligen yrkar på detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till bolagsstämma. Yrkan anses alltid ha kommit i tid, om styrelsen har meddelats om yrkan senast på tisdag den 25 januari 2011. Yrkan skall skickas skriftligen till Konecranes Abp, Styrelsen, PB 661, 05801 Hyvinge.

Styrelsens förslag till bolagsstämman 2011

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2011

Modell på fullmakt

VD:s presentation

Årsredovisning 2010

Beslut vid ordinarie bolagsstämma

Protokoll från ordinarie bolagsstämma

Dataskyddsbeskrivning

Uppgifter som uppsamlas genom detta system och används vid arrangerandet av Konecranes Abp:s bolagsstämma, som t.ex. personbeteckning, företags- och organisationsnummer och värdeandelskontonummer, används enbart för att identifiera aktieägarna samt att bestyrka ägandet. Endast vissa bestämda personer har tillgång till systemet med hjälp av användar-id och lösen. Uppgifterna används inte för andra ändamål.

Euroclear Finland Ab ansvarar för systemets tekniska underhåll. Dataförbindelsen mellan användarens webbläsare och Euroclear Finland Ab:s server är SSL-skyddad.

Bekanta dig med dataskyddsbeskrivningen här.