You are here

Hallinnointi

Konecranes Oyj (Konecranes, yhtiö) on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalakia, Nasdaq Helsingin sääntöjä, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Konecranes Oyj:n yhtiöjärjestystä.

Konecranes noudattaa 1.1.2016 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015, jonka Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus on hyväksynyt. Hallinnointikoodi on luettavissa osoitteessa www.cgfinland.fi Konecranes noudattaa koodia kokonaisuudessaan ilman poikkeuksia.

Konecranes on laatinut hallinnointi- ja ohjausjärjestelmäselvityksen sekä palkka- ja palkkioselvityksen koodin perusteella.

 

Konecranes-konsernin hallinnointirakenne 2017