You are here

Hallituksen valiokunnat

Vuoden 2017 alussa hallituksen työskentelyä tuki kaksi (2) valiokuntaa: tarkastusvaliokunta sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunta. 23.3.2017 pidetyn yhtiökokouksen jälkeisessä ensimmäisessä kokouksessaan hallitus päätti perustaa erillisen nimitysvaliokunnan ja erillisen henkilöstövaliokunnan aikaisemman nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tilalle. Näiden lisäksi hallituksella on tarkastusvaliokunta aiemman käytännön mukaisesti.

 

Tarkastusvaliokunta

Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan. Tarkastusvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) yhtiön johtoon kuulumattomasta hallituksen jäsenestä. Tarkastusvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden (1) jäsenen tulee olla riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista.

Tarkastusvaliokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta sen tehtävässä valvoa yhtiön taloushallintoa ja tilinpäätöksiä osakeyhtiölain mukaisesti. Tarkoituksena ei ole laajentaa hallituksen velvollisuuksia siitä, mitä Suomen osakeyhtiölaissa on nimenomaan määrätty. Tarkastusvaliokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä, ja se on riippuvainen sille annetusta informaatiosta.Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä (saatavilla vain englanniksi), jonka hallitus on hyväksynyt.

Työjärjestyksensä mukaisesti tarkastusvaliokunnan tulee kokoontua vähintään neljä (4) kertaa vuodessa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja raportoi jokaisesta valiokunnan kokouksesta hallitukselle.

Hallituksen tarkastusvaliokunnassa on seuraavat kolme (3) jäsentä:

Ulf Liljedahl, puheenjohtaja 27.3.2018 alkaen
Ole Johansson, jäsen 27.3.2018 alkaen
Päivi Rekonen, jäsen 27.3.2018 alkaen

Kaikki tarkastusvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Ulf Liljedahlin ja Päivi Rekosen katsotaan olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Ole Johanssonin katsotaan olevan riippuvainen yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, kun otetaan huomioon hänen nykyinen tehtävänsä Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana.

Kaikilla tarkastusvaliokunnan jäsenillä on riittävä kokemus liikkeenjohtotehtävistä, ja lisäksi Ole Johanssonilla ja Ulf Liljedahlilla on tutkinto liiketaloustieteessä ja/tai kansantaloustieteessä.

Vuonna 2017 Konecranes-konsernin tarkastusvaliokunta kokoontui viisi (5) kertaa. Läsnäoloprosentti kokouksissa oli 100 %. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin ilmenee hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia käsittelevästä taulukosta.

 

Nimitysvaliokunta

Nimitysvaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) hallituksen jäsenestä. Hallitus nimittää keskuudestaan nimitysvaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan.

Hallituksen nimitysvaliokunnassa on seuraavat kolme (3) jäsentä:

Christoph Vitzthum, puheenjohtaja 27.3.2018 alkaen

Ole Johansson, jäsen 27.3.2018 alkaen

Ulf Liljedahl, jäsen 27.3.2018 alkaen

Nimitysvaliokunnan jäsenten katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja Ole Johanssonia lukuunottamatta riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Ole Johanssonin katsotaan olevan riippuvainen yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, kun otetaan huomioon hänen nykyinen tehtävänsä Hartwall Capital Oy Ab:n hallituksen puheenjohtajana.

Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä (saatavilla vain englanniksi), jonka hallitus on hyväksynyt.

Vuonna 2017 Konecranes-konsernin nimitysvaliokunta kokoontui kaksi (2) kertaa ja vanha nimitys- ja palkitsemisvaliokunta myös kaksi (2) kertaa. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin ilmenee hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia käsittelevästä taulukosta.

 

Henkilöstövaliokunta

Henkilöstövaliokunta koostuu vähintään kolmesta (3) hallituksen jäsenestä. Hallitus nimittää keskuudestaan henkilöstövaliokunnan jäsenet ja valiokunnan puheenjohtajan.

Hallituksen henkilöstövaliokunnassa on seuraavat kolme (3) jäsentä:

Bertel Langenskiöld, puheenjohtaja 27.3.2018 alkaen

Janina Kugel, jäsen 27.3.2018 alkaen

Christoph Vitzthum, jäsen 27.3.2018 alkaen

Kaikki henkilöstövaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. 

Valiokunnan tehtävät ja vastuut on määritelty työjärjestyksessä (saatavilla vain englanniksi), jonka hallitus on hyväksynyt.

Vuonna 2017 Konecranes-konsernin henkilöstövaliokunta kokoontui neljä (4) kertaa ja vanha nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kaksi (2) kertaa. Valiokunnan jäsenten osallistuminen kokouksiin ilmenee hallituksen ja sen valiokuntien kokouksia käsittelevästä taulukosta.