You are here

Toimitusjohtajan palkitseminen

Henkilöstövaliokunta arvioi toimitusjohtajan suorituksen. Tämän arvion sekä muun olennaisen tiedon perusteella hallitus päättää toimitusjohtajan kokonaispalkkion.

Toimitusjohtajan kokonaispalkkio koostuu peruspalkasta, luontoiseduista, eläkevakuutuksesta, suoritukseen perustuvasta tulospalkkiosta sekä pitkän aikavälin suoritusperusteisesta palkkiosta. Toimitusjohtajan kuukausipalkka on 1.1.2017 alkaen 50 000 euroa ilman luontoisetuja. Lisäksi toimitusjohtajan eläke-etuuus on 20 prosenttia hänen vuosittaisesta peruspalkastaan. Eläkesopimuksen mukaan toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta.

Tulospalkkio perustuu konsernin kannattavuuteen ja voi olla enintään 60 prosenttia toimitusjohtajan vuosittaisesta peruspalkasta. Yhtiön hallituksella on myös mahdollisuus, mutta ei velvollisuutta, asettaa strategisia tavoitteita, joiden saavuttamisesta maksettava ylimääräinen tulospalkkio saa olla enintään 50 prosenttia toimitusjohtajan vuosittaisesta peruspalkasta. Vuoden 2015 syyskuun ja vuoden 2016 joulukuun väliselle ajalle toimitusjohtajalle taataan 50 prosenttia palkkion enimmäismäärästä suhteutettuna aikaan, jonka toimitusjohtaja on ollut tehtävässään.

Toimitusjohtajalla on oikeus osallistua konsernin pitkän aikavälin suoritusperusteiseen osakepalkkiojärjestelmään. Alkuperäisen allokoinnin mukaisesti vuosien 2014–2016 osakepalkkio-ohjelman enimmäispalkkiomäärä on 48 000 osaketta (brutto), vuosien 2015–2017 ohjelman enimmäispalkkiomäärä on 48 000 osaketta (brutto) ja vuosien 2016–2018 ohjelman enimmäispalkkiomäärä on 48 000 osaketta (brutto).