You are here

Tilintarkastus

Lakisääteisen tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on todentaa, että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot konsernin tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi. Tilintarkastaja raportoi säännöllisesti hallituksen tarkastusvaliokunnalle. Tilintarkastaja on velvollinen tarkastamaan yhtiön tilikauden kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuuden sekä antamaan tekemästään tarkastuksesta tilintarkastuskertomuksen yhtiökokoukselle. Yhtiökokous valitsee yhtiön tilintarkastajat. Tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti. Sama tilintarkastaja voi toimia päävastuullisena tilintarkastajana enintään seitsemän (7) tilikautta.

Ernst & Young Oy on toiminut yhtiön ulkoisena tilintarkastajana vuodesta 2006. Vuonna 2017 päävastuullisena tilintarkastajana toimi Kristina Sandin. Ernst & Young Oy:lle ja siihen kuuluville yhtiöille maksettiin vuonna 2017 palkkioita Konecranes-konsernin tilintarkastuksesta yhteensä 4,154 miljoonaa euroa. Muista palveluista maksettiin lisäksi 601 000 euron suuruinen palkkio.