You are here

Toimitusjohtaja

 

Toimitusjohtajan asema perustuu osakeyhtiölakiin. Hallitus valitsee toimitusjohtajan ja päättää hänen irtisanomisestaan. Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen, mutta häntä ei voida valita puheenjohtajaksi. Nykyinen toimitusjohtaja Panu Routila ei ole hallituksen jäsen.

Panu Routila aloitti Konecranes Oyj:n toimitusjohtajana 1. marraskuuta 2015.

Panu Routila, Toimitusjohtaja

 

 

 

Tehtävät

Osakeyhtiölain mukaan toimitusjohtaja hoitaa yhtiön päivittäistä hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan luonteen ja laajuuden kannalta epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja vastaa siitä että, yhtiön kirjanpito on lainmukaista ja että yhtiön varainhoito on järjestetty luotettavalla tavalla. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta sekä yhtiön toiminnan strategisesta suunnittelusta, taloudesta, talouden suunnittelusta ja raportoinnista sekä riskienhallinnasta.

Toimitusjohtajasopimus

Toimitusjohtajalla on kirjallinen toimitusjohtajasopimus, jossa toimisuhteen ehdot on määritelty ja jonka hallitus on hyväksynyt.

Toimitusjohtajan sopimuksen voivat milloin tahansa irtisanoa joko toimitusjohtaja itse tai yhtiö. Irtisanomisaika on kuusi (6) kuukautta. Yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajan ilman pätevää syytä yhtiö maksaa toimitusjohtajalle irtisanomisajan palkan lisäksi korvauksen, joka vastaa kahdeksantoista (12) kuukauden palkkaa ja luontoisetuja. Eläkesopimuksen mukaan toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Maksuperusteisen eläkevakuutuksen vuosimaksu on 20 prosenttia toimitusjohtajan kiinteästä vuosipalkasta.

Palkitseminen

Tietoa toimitusjohtajan palkkioista löytyy kohdasta Toimitusjohtajan palkitseminen.