You are here

2009

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2009

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin torstaina 12.3.2009.

Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2009
Valtakirjamalli

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Muuta liittyvää materiaalia

Vuosikertomus 2008

Toimitusjohtajan katsaus,

EGM 2009

Konecranes Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 2009

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään 31.8.2009 klo 11.00 alkaen

Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle

Hallituksen selostus

Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 2009

Valtakirjamalli

Ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja

Hallituksen ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2009

Hallituksen ehdotus osingonjaoksi

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi

Nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamisesta päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus optio-oikeuksien antamiseksi

Ehdokkaiden ansioluettelot

Back to top

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Konecranes Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Konecranes Oyj täydentää 12.3.2009 annettua tiedotetta yhtiökokouksen päätöksistä

Back to top

Hallituksen esitykset ylimääräiselle yhtiökokoukselle 2009

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

 

Back to top