You are here

2011

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2011

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestettiin torstaina 31.3.2011 klo 10 Hyvinkääsalissa osoitteessa Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää.

Pysäköintipaikkoja Hyvinkään keskustassa.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään tiistaina 25.1.2011. Kirjallinen vaatimus tulisi lähettää osoitteeseen: Konecranes Oyj, Hallitus, PL 661, 05801 Hyvinkää.

Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2011

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2011

Valtakirjamalli

Toimitusjohtajan katsaus

Vuosikertomus 2010

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Tietosuojan kuvaus

Tämän järjestelmän kautta kerättäviä Konecranes Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja, kuten henkilötunnusta, yritys- ja yhteisötunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.

Tutustu tietosuojaselosteeseen tästä.

Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2011

Hallituksen ehdotus osingonjaoksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Ehdokkaiden ansioluettelot