You are here

2012

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2012

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 22.3.2012 klo 10 Hyvinkääsalissa osoitteessa Jussinkuja 1, 05800 Hyvinkää.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen asialistalle

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään maanantaina 16.1.2012. Kirjallinen vaatimus tulisi lähettää osoitteeseen: Konecranes Oyj, Hallitus, PL 661, 05801 Hyvinkää.

Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2012

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012

Ehdokkaiden ansioluettelot

Konecranes Oyj:n vuosikertomus 2011

Valtakirjamalli

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen 22.3.2012 pöytäkirja

Lisätietoja tietosuojasta ja tietosuojaselosteesta

Tietosuojan kuvaus

Tämän järjestelmän kautta kerättäviä Konecranes Oyj:n yhtiökokouksen järjestämisessä hyödynnettäviä tietoja, kuten henkilötunnusta, yritys- ja yhteisötunnusta ja arvo-osuustilinumeroa käytetään vain osakkeenomistajien tunnistamiseksi ja omistuksen varmistamiseksi. Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. Tietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Järjestelmän teknisestä ylläpidosta vastaa Euroclear Finland Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Euroclear Finland Oy:n palvelimelle on SSL-salattu.

Tutustu tietosuojaselosteeseen  tästä.

Sivun alkuun

Hallituksen esitykset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2012

Hallituksen ehdotus osingonjaoksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen ehdotus osakesäästöohjelman käyttöönottamiseksi ja hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista

Sivun alkuun