You are here

2013

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2013

Vuoden 2013 varsinainen yhtiökokous pidettiin 21. maaliskuuta 2013 Hyvinkäällä. Siihen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 371 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 44,3 prosenttia äänistä.

Osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain mukaan oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään tiistaina 15.1.2013. Kirjallinen pyyntö tulee lähettää osoitteeseen Konecranes Oyj, Hallitus, PL 661, 05801 Hyvinkää.

Toimitusjohtajan katsaus

Yhtiökokouksen pöytäkirja

Yhtiökokouksen päätökset

Konecranes Oyj:n vuosikertomus 2012

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Ehdokkaiden ansioluettelot

Hallituksen ehdotus osingonjaoksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista osakesäästöohjelmaa varten

Konecranes Oyj:n vuosikertomus 2012

Valtakirjamalli

Tietosuojaseloste