You are here

2014

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2014

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on pidetty torstaina 27.3.2014.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään keskiviikkona 22.1.2014. Kirjallinen vaatimus tulisi lähettää osoitteeseen: Konecranes Oyj, Hallitus, PL 661, 05801 Hyvinkää.

Pöytäkirja

Yhtiökokouksen päätökset

Toimitusjohtajan katsaus

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2014

Vuosikertomus 2013

Hallituksen ehdotus osingonjaoksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Ehdokkaiden ansioluettelot

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi 

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista osakesäästöohjelmaa varten

Valtakirjamalli

Tietosuojaseloste