You are here

2015

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2015

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 26.3.2015. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle erikseen myöhemmin.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään keskiviikkona 21.1.2015. Kirjallinen vaatimus tulee lähettää osoitteeseen Konecranes Oyj, Hallitus, PL 661, 05801 Hyvinkää.

Yhtiökokouksen 26.3.2015 pöytäkirja

Toimitusjohtajan katsaus 26.3.2015

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2015

Hallituksen ehdotus osingonjaoksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen palkkioksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista osakesäästöohjelmaa varten

Hallituksen ehdotus lahjoituksesta

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot

Valtakirjamalli

Tietosuojaseloste