You are here

Yhtiökokous 2016

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2016

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on pidetty keskiviikkona 23.3.2016.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään torstaina 21.1.2016. Kirjallinen vaatimus tulee lähettää osoitteeseen Konecranes Oyj, Hallitus, PL 661, 05801 Hyvinkää.

 

Yhtiökokouksen pöytäkirja 23.3.2016

Toimitusjohtajan katsaus 23.3.2016

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2016

Vuosikertomus 2015

Hallituksen ehdotus osingonjaoksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen tarkastusvaliokunnan ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista osakesäästöohjelmaa varten

Ehdokkaiden ansioluettelot

Valtakirjamalli

Tietosuojaseloste