You are here

YHTIÖKOKOUS 2018

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2018

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 27.3.2018.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään tiistaina 23.1.2018. Kirjallinen vaatimus tulisi lähettää osoitteeseen: Konecranes Oyj, Hallitus, PL 661, 05801 Hyvinkää.
 

Yhtiökokouksen pöytäkirja 27.3.2018

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Toimitusjohtajan katsaus 27.3.2018

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 

Vuosikertomus 2017

Liite 1 - Yhtiöjärjestys

Ehdokkaiden ansioluettelot

Tietoa hallituksen nykyisistä jäsenistä löytyy sivulta Hallinnonti > Hallitus.

Hallituksen ehdotus osingonjaoksi

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi

Hallituksen nimitysvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

9.2.2018 lähtien Ole Johanssonin ja Bertel Langenskiöldin ei katsota olevan riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista HC Holding Oy Ab:n omistusosuuden ylittäessä 10 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänistä. HC Holding Oy Ab on Hartwall Capital Oy Ab:n täysin omistama tytäryhtiö.

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta osakeannista osakesäästöohjelmaa varten

Valtakirjamalli

Tietosuojaseloste

 

Page last updated:
10.01.2018 - 09:35