You are here

Riskit ja epävarmuustekijät

Q3 osavuosikatsaus | Julkaistu 25.10.2018

Konecranes toimii kehittyvissä maissa, joihin liittyy poliittisia, taloudellisia ja lainsäädännöllisiä epävarmuustekijöitä. Haitalliset muutokset näiden maiden liiketoimintaympäristössä voivat johtaa valuuttakurssitappioihin, kohonneisiin toimituskustannuksiin tai omaisuuden menetykseen. Konecranes-konsernilla on nosturitehdas Zaporozhyessa Ukrainassa.

Kehittyvien maiden toiminnoilla on ollut negatiivinen vaikutus saamisten erääntymisrakenteeseen, ja se voi lisätä luottotappioita tai tarvetta luottotappiovarausten kasvattamiselle.

Konecranes on tehnyt lukuisia yritysostoja ja laajentunut orgaanisesti uusiin maihin. Hankittujen liiketoimintojen ja erityisesti MHPS:n integroinnissa tai uusien toimintojen kasvattamisessa epäonnistuminen voi johtaa kannattavuuden laskuun ja liikearvon tai muun varallisuuden mahdolliseen alaskirjaamiseen.

Yksi Konecranes-konsernin strategisista avainhankkeista on oneKONECRANES, johon sisältyy merkittäviä tietojärjestelmäinvestointeja. Odotettua korkeammat kehitys- tai implementointikustannukset tai se, että uudet prosessit ja järjestelmät eivät tuo liiketoiminnallista hyötyä voivat johtaa siihen, että varallisuutta joudutaan alaskirjaamaan ja kannattavuus saattaa heiketä.

Konecranes-konsernilla on projektikauppaa, joka sisältää esimerkiksi suunnitteluun ja projektien toteutukseen liittyviä riskejä mukaan lukien Konecranes-konsernin toimittajat. Projektien suunnittelussa tai hallinnassa epäonnistuminen voi johtaa arvioitua korkeampiin kustannuksiin ja mahdollisiin riita-asioihin asiakkaiden kanssa.

Rahoitushaasteet, johtuen esimerkiksi valuuttakurssivaihteluista, saattavat ajaa asiakkaat lykkäämään projektejaan tai jopa perumaan jo tehtyjä tilauksia. Konecranes pyrkii varmistamaan, etteivät käynnissä olevien suurten projektien kustannukset ylitä ennakkomaksuja. On kuitenkin mahdollista, että joissain projekteissa kustannussitoumukset saattavat väliaikaisesti ylittää saatujen ennakoiden määrän.

Muilta osin konsernin riskit ilmenevät vuosikertomuksesta.