You are here

Taloudelliset tavoitteet

Uudet taloudelliset tavoitteet Aiemmat taloudelliset tavoitteet
   
Kasvu Kasvu
Konsernin vuotuinen liikevaihdon kasvu (CAGR) % % vuosina 2018 - 2020                   Konsernin visiona on tavoitella 30 prosentin maailmanlaajuista markkinaosuutta.
   
Kannattavuus Kannattavuus
Konsernin oikaistu EBITA-marginaali 11 % vuonna 2020                                                         Konsernin tavoitteena on saavuttaa 10 prosentin liikevoittomarginaali yli syklin.
   
Pääomarakenne Pääomarakenne
Korollinen nettovelka/oma pääoma Optimaalisen nettovelkaantumisasteen (korollinen nettovelka/oma pääoma) on arvioitu olevan 50 -  80 prosenttia.