You are here

Toimitusjohtajan katsaus

Osavuosikatsaus 2018 | Julkaistu 25.10.2018

Toimitusjohtaja Panu Routila:

Etenimme suunnitelmamme mukaan kohti tavoitteitamme kolmannella vuosineljänneksellä.  

Ensinnäkin synergiasäästösuunnitelmamme etenee hieman suunniteltua nopeammin, ja kolmannella vuosineljänneksellä saavuttamamme kumulatiiviset vuotuiset säästöt ovat 98 miljoonaa euroa. Hyvän kehityksen myötä odotamme nyt saavuttavamme vuoden loppuun mennessä 105-110 miljoonan euron vuosittaiset säästöt, mikä on aikaisemman tavoitehaarukkamme yläpäässä.

Toiseksi, kolmas vuosineljännes oli vakaa Kunnossapito-liiketoiminta-alueella.  Kunnossapidon liikevaihto nousi 8,2 prosenttia vuoden takaisesta johtuen vuoden alusta kasvaneesta tilauskannasta. Saatujen tilausten määrä kasvoi hieman hitaammin kuin toisella vuosineljänneksellä, mikä johtuu modernisointiliiketoimintamme hidastumisesta kolmannella vuosineljänneksellä. Kenttähuollossa ja varaosissa kasvu kuitenkin jatkui vakaana. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna Kunnossapito-liiketoiminnan saatujen tilausten määrä kasvoi 4,8 prosenttia. Huoltosopimusten arvo kasvoi 3,2 prosenttia 242 miljoonaan euroon. Vuoden 2017 loppuun verrattuna huoltosopimusten arvon annualisoitu kasvu oli noin kuusi prosenttia.

Kolmanneksi, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella ulkoisten tilausten määrä kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 5,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Komponenttien tilaukset kasvoivat voimakkaimmin, ja kasvuvauhti kiihtyi edelleen vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Lisäksi standardinosturitilausten määrä kasvoi ensimmäistä kertaa tämän noususuhdanteen aikana: kasvuprosentti oli kaksinumeroinen Amerikan alueella, minkä lisäksi toisella vuosineljänneksellä alkanut kasvu jatkui Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella. Kolmannen vuosineljänneksen parempi tulos asettaa jälkisyklisen Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen hyviin asemiin vuoden viimeisen vuosineljänneksen alkaessa.

Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen saatujen tilausten määrä oli kolmannella vuosineljänneksellä edelleen suhteellisen heikolla tasolla, mikä johtui suurelta osin projektien ajoituksesta. Kolmannen vuosineljänneksen jo päätyttyä julkistimme 54 automatisoidun kiskoilla liikkuvan konttinosturin (ARMG) tilauksen Abu Dhabi Terminalsin Khalifan sataman kontinkäsittelyterminaalin laajennukseen. Tilaus on Konecranes-konsernin kaikkien aikojen toiseksi suurin, ja se on osoitus hyväksi todetusta teknologiastamme, toimitusosaamisestamme ja kunnossapitopalvelustamme. Tilaus kirjataan neljännelle vuosineljännekselle.

Yleisesti ottaen kontinkäsittelytuotteiden ja -palvelujen kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Huolimatta saatujen tilausten määrän hitaasta alusta vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana, odotamme Satamaratkaisujen koko vuoden saatujen tilausten määrän olevan samalla tasolla tai jopa hieman korkeampi kuin vuonna 2017.

Konsernin liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia vuoden takaisesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, ja liikevaihdon kasvu oli vakaata kaikilla liiketoiminta-alueilla. Korkeampi liikevaihto yhdistettynä kolmannen neljänneksen aikana toteutuneisiin 14 miljoonan euron kustannussynergiavaikutuksiin auttoi nostamaan konsernin oikaistun EBITA-marginaalin 9,3 prosenttiin. Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen kannattavuutta paransi edelleen projektien erittäin hyvä toteutus sekä suotuisa projektimix. Nykyisen tilauskirjamme ja projektinäkymämme perusteella odotamme Satamaratkaisut-liiketoiminnan kannattavuuden olevan hieman matalammalla tasolla tulevilla vuosineljänneksillä.

Maailman valmistusteollisuus jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Maailmantalouden ennustettavuuden heikkeneminen hidasti kuitenkin kasvuvauhtia kauppasota- ja tuontitullihuolten jatkuessa. Myös me olemme havainneet asiakkaiden päätöksenteon paikoin kestävän hieman kauemmin. Tähän mennessä tällaiset tapaukset ovat kuitenkin olleet yksittäisiä, ja niiden vaikutus Konecranesiin on ollut rajallinen. Muutokset kauppapolitiikassa myös edellyttävät meitä sopeuttamaan toimintaamme. Maailmanlaajuisen toimitusketjumme ja tuotantoverkostomme ansiosta olemme kuitenkin hyvissä asemissa sopeutumaan muutoksiin tarvittaessa.

Vaikka maailmantalouden epävarmuus onkin lisääntynyt, oma kysyntäympäristömme teollisuusasiakkaiden keskuudessa paranee edelleen Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Amerikan alueilla. Nähtävissä on kuitenkin tasaantumisen merkkejä. Keskipitkän aikavälin strategiamme kaksi kulmakiveä, Kunnossapidon kasvu ja MHPS-liiketoiminnan ostoon liittyvien kustannussynergioiden saavuttaminen, etenevät hyvin ja edelleen suunnitelmiemme mukaisesti. Luotamme vahvasti saavuttavamme suunnitellut 140 miljoonan euron vuotuiset synergiasäästöt vuoden 2019 loppuun mennessä, ja olemme toistaneet taloudellisen ohjeistuksemme koko vuodelle 2018.