You are here

Velkarahoitus

Konecranes treasuryn missio on:

• varmistaa kustannustehokkaan rahoituksen saatavuus liiketoiminnalle kaikkina aikoina
• hallita konsernin taloudellisia riskejä valuuttoihin, korkoihin, vastapuoliin ja likviditeettiin liittyen ennalta määritellyllä ja suunnitellulla tavalla.

Avainluvut

  Q1/2017 2016 2015 2014 2013 2012
Korollinen nettovelka 535,6 129,6 203,2 149,5 187,3 181,8
Gearing, % 42,8 29,1 44,6 33,3 42,1 39,3
Omavaraisuusaste, % 35,5 32,9 34,8 35,2 34,0 34,0
Nettokäyttöpääoma, MEUR 259,2 304,3 317,4 263,7 289,4 295,5


Korollinen nettovelka per  31.3.2017

MEUR 31.3.2017
Pitkäaikaiset korolliset velat 794,7
Lyhytaikaiset korolliset velat 181,6
Lainasaamiset -17,1
Rahat ja pankkisaamiset -423,6
Korollinen nettovelka 535,6