You are here

Parma och Konecranes inleder omfattande underhållssamarbete för lyftutrustning

Parma Oy och Konecranes har undertecknat ett treårigt samarbetsavtal om underhåll av lyftutrustning. Samarbetsavtalet ska trygga funktionssäkerheten och förbättra arbetarsäkerheten i Parmas fabriker.

På Parmas tio fabriker görs dagligen tusentals lyft med cirka 160 olika kranar. För att trygga en störningsfri produktion och exakta leveranser är det av yttersta vikt att utrustningen fungerar som den ska.

”Samarbetsavtalet utgår från en bättre förutsägbarhet beträffande underhållet av lyftutrustningen. Konecranes erfarenhet och kompetens låg som grund för valet av partner. Med bolagets tjänst utförs underhållsåtgärderna enligt en transparent underhållsplan och baserat på data som samlats in via en fjärranslutning”, berättar underhållschef Jari Rousu på Parma.

”Ofta vidtas underhållsåtgärder först då utrustningen går sönder. I sådana situationer är man ofta tvungen att vidta specialåtgärder och störningarna medför fördröjningar. Konecranes mål är att utföra reparations- och förbättringsprojekt vid en grundad tidpunkt, i prioritetsordning. I sista hand ser även våra kunder det förebyggande underhållet som en allt bättre leveranssäkerhet”, förklarar Rousu.

Säkerheten kommer först

Konecranes rikstäckande servicenätverk i Finland kommer att stöda ett smidigt genomförande av samarbetsavtalet. I den omedelbara närheten av Parmas produktionsanläggningar finns stark kompetens och ett nätverk av underhållsproffs.

”I vår serviceverksamhet har vi cirka fyrahundra personer, som ser till att kranar och lyftutrustning hålls i funktion i Finland. Det är ett enkelt val för kunden att välja en leverantör. Vi erbjuder våra kunder en smidig verksamhet och förbättrad säkerhet och produktivitet genom övergripande underhållstjänster under kranarnas hela livscykel”, berättar Erkki Ruotsalainen, försäljningschef på Konecranes.

”Säkerheten kommer först hos både oss och Parma. I detta avseende möts företagens verksamhetsprinciper. Inget arbete är så viktigt, och inget projekt så brådskande att vi inte skulle hinna göra det säkert och rätt”, säger Mika Viro, Konecranes direktör för kranservice i Finland och de baltiska länderna.

Mer information:
Mika Viro, direktör, Kranservice Finland och Baltikum, Konecranes
E-post: mika.viro@konecranes.com eller telefon: +358 400 207 009

Jari Rousu, underhållschef, Parma Oy
E-post: jari.rousu@parma.fi eller telefon: +358 20 577 5434

Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Företaget levererar lyftlösningar och servicetjänster för alla kranmärken och bearbetningsmaskiner för att effektivisera kundernas verksamhet. År 2017 omsatte koncernen sammanlagt 3 136 miljoner euro. Företaget har 16 400 anställda och 600 serviceställen i 50 länder. Konecranes Abp är noterat på Nasdaq Helsinki (symbol: KCR).