You are here

Vahva tulos ja vakaa tilausten kasvu Kunnossapidossa ja Teollisuuslaitteissa

Stock exchange release

Tämä tiedote on yhteenveto Konecranes Oyj:n tammi-syyskuun 2018 osavuosikatsauksesta. Raportti on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-muodossa ja saatavilla myös Konecranes-konsernin verkkosivuilla osoitteessa www.konecranes.com.

Konecranes on siirtynyt IFRS 15 -standardiin takautuvasti, ja vuoden 2017 luvut on oikaistu. Lisätietoja IFRS 15 -standardin soveltamisesta ja muista merkittävistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista kohdasta 4.

Ellei toisin mainita, suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin.

KOLMAS VUOSINELJÄNNES LYHYESTI

- Kunnossapidon saadut tilaukset 241,9 miljoonaa euroa (231,8), +4,4 prosenttia (+4,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)
- Saadut tilaukset 716,5 miljoonaa euroa (750,1), -4,5 prosenttia (-3,3 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna). Lasku johtui Satamaratkaisut-liiketoiminnasta, mitä Teollisuuslaitteet- ja Kunnossapito-liiketoimintojen vakaa kasvu osittain kompensoi.
- Liikevaihto 800,2 miljoonaa euroa (746,8), +7,2 prosenttia (+7,8 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna), kasvu vakaata kaikilla liiketoiminta-alueilla
- Oikaistu EBITA 74,5 miljoonaa euroa (54,5), 9,3 prosenttia liikevaihdosta (7,3). Parannus johtui synergiasäästötoimista, korkeammasta liikevaihdosta, hyvästä myyntimixistä sekä Satamaratkaisut-liiketoiminnan onnistuneista toimituksista.
- Liikevoitto 48,5 miljoonaa euroa (7,0), 6,1 prosenttia liikevaihdosta (0,9)
- Laimennettu osakekohtainen tulos 0,41 euroa (-0,06)

TAMMI–SYYSKUU LYHYESTI

- Kunnossapito-liiketoiminnan saadut tilaukset 737,2 miljoonaa euroa (729,4) +1,1 prosenttia (+5,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)
- Saadut tilaukset 2 160,5 miljoonaa euroa (2 274,8), -5,0 prosenttia (-2,1 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)
- Tilauskannan arvo syyskuun lopussa 1 624,6 miljoonaa euroa (1 656,4), -1,9 prosenttia (-1,2 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)
- Liikevaihto 2 245,2 miljoonaa euroa (2 227,2), +0,8 prosenttia (+4,0 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna)
- Oikaistu EBITA 171,5 miljoonaa euroa (136,7), 7,6 prosenttia liikevaihdosta (6,1)
- Liikevoitto 114,3 miljoonaa euroa (263,3), 5,1 prosenttia liikevaihdosta (11,8)
- Laimennettu osakekohtainen tulos 0,79 euroa (2,63)
- Vapaa kassavirta -3,3 miljoonaa euroa (166,4).
- Nettovelka 620,5 miljoonaa euroa (566,4) ja nettovelkaantumisaste 49,9 prosenttia (45,1)

KYSYNTÄNÄKYMÄT

Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Amerikan alueilla kysyntä paranee edelleen teollisuusasiakkaiden keskuudessa. Nähtävissä on kuitenkin kasvun tasaantumisen merkkejä. Aasian-Tyynenmeren alueella kysyntä jatkuu vakaana. Maailmanlaajuinen konttiliikenne jatkuu vahvana, ja kontinkäsittelytilausten näkymät pysyvät vakaana.

TALOUDELLINEN OHJEISTUS

Vuoden 2018 liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla tai korkeampi kuin vuonna 2017. Odotamme oikaistun EBITA-marginaalin paranevan vuonna 2018.

TUNNUSLUVUT

 

 

Heinä - syyskuu

Tammi - syyskuu

 

 

7-9/

 2018

7-9/

2017

Muutos

%

1-9/ 2018

1-9/

2017

Muutos %

R12M

2017

 

Saadut tilaukset, MEUR

716,5

            750,1

-4,5

2 160,5

2 274,8

-5,0

2 893,1

      3 007,4

Tilauskanta kauden lopussa, MEUR

 

 

 

1 624,6

1 656,6

-1,9

 

      1 535,8

Liikevaihto yhteensä, MEUR

800,2

746,8

7,2

2 245,2

2 227,2

0,8

      3 155,2

      3 137,2

Oikaistu käyttökate (EBITDA), MEUR 1

91,1

72,2

26,3

223,8

192,0

16,6

321,0

289,2

Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 1

11,4%

9,7%

 

10,0%

8,6%

 

10,2%

9,2%

Oikaistu EBITA, MEUR 2

74,5

54,5

36,5

171,5

136,7

25,5

251,5

216,6

Oikaistu EBITA, % 2

9,3%

7,3%

 

7,6%

6,1%

 

8,0%

6,9%

Oikaistu liikevoitto, MEUR 1

65,1

44,8

45,3

143,4

107,4

33,6

214,1

178,0

Oikaistu liikevoittoprosentti, % 1

8,1%

6,0%

 

6,4%

4,8%

 

6,8%

5,7%

Liikevoitto, MEUR

48,5

7,0

597,8

114,3

263,3

-56,6

169,7

318,7

Liikevoittoprosentti, %

6,1%

0,9%

 

5,1%

11,8%

 

5,4%

10,2%

Voitto ennen veroja, MEUR

44,0

-4,7

1 039,7

86,8

231,4

-62,5

131,5

276,0

Tilikauden voitto, MEUR

31,9

-4,1

870,7

62,5

203,6

-69,3

84,3

225,4

Laimentamaton osakekohtainen tulos, EUR

0,41

-0,06

821,1

0,79

2,63

-69,7

1,06

2,89

Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, EUR

0,41

-0,06

821,1

0,79

2,63

-69,7

1,06

2,89

Korollinen nettovelka/ Oma pääoma, %

 

 

 

49,9%

45,1%

 

 

41,1%

Nettovelka / oikaistu EBITDA, liukuva 12 kk 1

 

 

 

1,9

2,2

 

 

1,8

Sijoitetun pääoman tuotto %

 

 

 

 

 

 

5,9%

23,7%

Oikaistu sijoitetun pääoman tuotto, % 3

 

 

 

 

 

 

11,4%

15,4%

Vapaa kassavirta, MEUR

21,8

-6,2

 

-3,3

166,4

 

54,7

224,4

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana

 

 

 

16 289

15 307

6,4

 

15 519

1 Ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.
2 Ilman oikaisueriä ja kauppahinnan allokaatiopoistoja. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.
3 Sijoitetun pääoman tuotto ilman oikaisueriä. Katso myös liite 11 tilinpäätöslyhennelmässä.

Toimitusjohtaja Panu Routila:

Etenimme suunnitelmamme mukaan kohti tavoitteitamme kolmannella vuosineljänneksellä. 

Ensinnäkin synergiasäästösuunnitelmamme etenee hieman suunniteltua nopeammin, ja kolmannella vuosineljänneksellä saavuttamamme kumulatiiviset vuotuiset säästöt ovat 98 miljoonaa euroa. Hyvän kehityksen myötä odotamme nyt saavuttavamme vuoden loppuun mennessä 105-110 miljoonan euron vuosittaiset säästöt, mikä on aikaisemman tavoitehaarukkamme yläpäässä.

Toiseksi, kolmas vuosineljännes oli vakaa Kunnossapito-liiketoiminta-alueella. Kunnossapidon liikevaihto nousi 8,2 prosenttia vuoden takaisesta johtuen vuoden alusta kasvaneesta tilauskannasta. Saatujen tilausten määrä kasvoi hieman hitaammin kuin toisella vuosineljänneksellä, mikä johtuu modernisointiliiketoimintamme hidastumisesta kolmannella vuosineljänneksellä. Kenttähuollossa ja varaosissa kasvu kuitenkin jatkui vakaana. Vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna Kunnossapito-liiketoiminnan saatujen tilausten määrä kasvoi 4,8 prosenttia. Huoltosopimusten arvo kasvoi 3,2 prosenttia 242 miljoonaan euroon. Vuoden 2017 loppuun verrattuna huoltosopimusten arvon annualisoitu kasvu oli noin kuusi prosenttia.

Kolmanneksi, Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueella ulkoisten tilausten määrä kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 5,5 prosenttia vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Komponenttien tilaukset kasvoivat voimakkaimmin, ja kasvuvauhti kiihtyi edelleen vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta. Lisäksi standardinosturitilausten määrä kasvoi ensimmäistä kertaa tämän noususuhdanteen aikana: kasvuprosentti oli kaksinumeroinen Amerikan alueella, minkä lisäksi toisella vuosineljänneksellä alkanut kasvu jatkui Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan alueella. Kolmannen vuosineljänneksen parempi tulos asettaa jälkisyklisen Teollisuuslaitteet-liiketoiminta-alueen hyviin asemiin vuoden viimeisen vuosineljänneksen alkaessa.

Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen saatujen tilausten määrä oli kolmannella vuosineljänneksellä edelleen suhteellisen heikolla tasolla, mikä johtui suurelta osin projektien ajoituksesta. Kolmannen vuosineljänneksen jo päätyttyä julkistimme 54 automatisoidun kiskoilla liikkuvan konttinosturin (ARMG) tilauksen Abu Dhabi Terminalsin Khalifan sataman kontinkäsittelyterminaalin laajennukseen. Tilaus on Konecranes-konsernin kaikkien aikojen toiseksi suurin, ja se on osoitus hyväksi todetusta teknologiastamme, toimitusosaamisestamme ja kunnossapitopalvelustamme. Tilaus kirjataan neljännelle vuosineljännekselle.

Yleisesti ottaen kontinkäsittelytuotteiden ja -palvelujen kysyntä jatkui hyvällä tasolla. Huolimatta saatujen tilausten määrän hitaasta alusta vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana, odotamme Satamaratkaisujen koko vuoden saatujen tilausten määrän olevan samalla tasolla tai jopa hieman korkeampi kuin vuonna 2017.

Konsernin liikevaihto kasvoi 7,8 prosenttia vuoden takaisesta vertailukelpoisilla valuutoilla laskettuna, ja liikevaihdon kasvu oli vakaata kaikilla liiketoiminta-alueilla. Korkeampi liikevaihto yhdistettynä kolmannen neljänneksen aikana toteutuneisiin 14 miljoonan euron kustannussynergiavaikutuksiin auttoi nostamaan konsernin oikaistun EBITA-marginaalin 9,3 prosenttiin. Satamaratkaisut-liiketoiminta-alueen kannattavuutta paransi edelleen projektien erittäin hyvä toteutus sekä suotuisa projektimix. Nykyisen tilauskirjamme ja projektinäkymämme perusteella odotamme Satamaratkaisut-liiketoiminnan kannattavuuden olevan hieman matalammalla tasolla tulevilla vuosineljänneksillä.

Maailman valmistusteollisuus jatkoi kasvuaan kolmannella vuosineljänneksellä. Maailmantalouden ennustettavuuden heikkeneminen hidasti kuitenkin kasvuvauhtia kauppasota- ja tuontitullihuolten jatkuessa. Myös me olemme havainneet asiakkaiden päätöksenteon paikoin kestävän hieman kauemmin. Tähän mennessä tällaiset tapaukset ovat kuitenkin olleet yksittäisiä, ja niiden vaikutus Konecranesiin on ollut rajallinen. Muutokset kauppapolitiikassa myös edellyttävät meitä sopeuttamaan toimintaamme. Maailmanlaajuisen toimitusketjumme ja tuotantoverkostomme ansiosta olemme kuitenkin hyvissä asemissa sopeutumaan muutoksiin tarvittaessa.

Vaikka maailmantalouden epävarmuus onkin lisääntynyt, oma kysyntäympäristömme teollisuusasiakkaiden keskuudessa paranee edelleen Euroopan, Lähi-idän ja Afrikan sekä Amerikan alueilla. Nähtävissä on kuitenkin tasaantumisen merkkejä. Keskipitkän aikavälin strategiamme kaksi kulmakiveä, Kunnossapidon kasvu ja MHPS-liiketoiminnan ostoon liittyvien kustannussynergioiden saavuttaminen, etenevät hyvin ja edelleen suunnitelmiemme mukaisesti. Luotamme vahvasti saavuttavamme suunnitellut 140 miljoonan euron vuotuiset synergiasäästöt vuoden 2019 loppuun mennessä, ja olemme toistaneet taloudellisen ohjeistuksemme koko vuodelle 2018.

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja lehdistölle järjestetään ravintola Savoyn Salikabinetissa (osoite: Eteläesplanadi 14) 25. syyskuuta 2018 klo 11.00. Puolivuosikatsauksen esittelevät toimitusjohtaja Panu Routila ja finanssijohtaja Teo Ottola.

Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä klo 11.00 alkaen osoitteessa www.konecranes.com. Yksityiskohtaiset tiedot tiedotustilaisuudesta löytyvät 11.10.2018 julkaistusta pörssitiedotteesta.

KONECRANES PLC

Eero Tuulos
Sijoittajasuhdejohtaja
 

LISÄTIETOJA
Panu Routila, toimitusjohtaja, puh. +358 20 427 2000
Teo Ottola, finanssijohtaja, puh. +358 20 427 2040
Eero Tuulos, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +358 20 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. Vuonna 2017 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 136 miljoonaa euroa. Konsernilla on 16 400 työntekijää ja 600 toimipaikkaa 50 maassa. Konecranesin osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

JAKELU
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.konecranes.com