You are here

Osaketieto

Osakkeet ja osakkeenomistajat

Osaketietoa

Kaupankäyntitunnus

KCR

ISIN-koodi, A-sarjan osakkeet

FI0009005870

Lista

Helsinki Large Cap

Sektori

Industrials

Osakkeiden kokonaismäärä

78 921 906

Listautumispäivä

27.3.1996

Osakepääoma

30 072 660

Konecranes omat osakkeet

98 403

 

Osakasrekisteri

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

Osakkeenomistajan tulee ilmoittaa arvo-osuustilinsä pitäjälle osoitteenmuutoksista, osingonmaksua varten ilmoitetun pankkitilin numeron muutoksista sekä muista osakeomistukseen liittyvistä seikoista.

Ilmoituksia osakkeenomistajilta

Konecranes Oyj on 28.12.2011 saanut tiedon, että yhtiön silloinen hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki silloin omistamansa Konecranes Oyj:n osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden. Lahjoituksen kohteena oli yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.