You are here

Konecranes sijoituskohteena

Synerginen liiketoimintamalli

 

Konecranes pyrkii parantamaan asiakkaidensa materiaalinkäsittelyn turvallisuutta ja tuottavuutta. Uskomme vahvasti voivamme tarjota asiakkaillemme korkeimman mahdollisen elinkaariarvon maksimoimalla laitteiden käyttöasteen ja minimoimalla käyttökatkokustannukset. Missionamme on siis nostaa kokonaisia liiketoimintoja, ei vain taakkoja.

Konecranes-konsernin Kunnossapito- ja Laitteet-liiketoiminta-alueita yhdistää vahva synergia. Jokainen kunnossapitoasiakas on mahdollinen laitteiden ostaja. Vastaavasti jokainen myyty nosturi tarjoaa mahdollisuuden tarjota kunnossapitopalveluja. Konecranes-konsernin liiketoiminta-alueiden tarjoamat ratkaisut täydentävät toisiaan ja tarjoavat asiakkaalle mahdollisuuden hankkia suurimman osan tarvitsemistaan nostoratkaisuista yhdeltä toimittajalta.

 

 

Ainutlaatuinen kunnossapitokonsepti

Konecranes on nostureiden kunnossapidon selkeä markkinajohtaja, jolla on maailman laajin kunnossapitoverkosto. Kunnossapito-liiketoiminta-alueemme on toimialallaan ainutlaatuinen. Meillä on ympäri maailmaa yli 4 000 huoltoteknikkoa, jotka huoltavat kaiken merkkisiä teollisuus- ja satamanostureita. Huoltosopimuskannassamme olevista laitteista suurin osa on muiden kuin Konecranes-konsernin valmistamia, minkä myötä kasvupotentiaali ei rajoitu ainoastaan omiin laiteasiakkaisiimme.

Nostureiden lukumäärä huoltosopimuskannassa

Arvioidemme mukaan kahta kolmasosaa maailman nostureista huoltavat niiden käyttäjät itse. Ulkoistamisaste on korkeampi kehittyneissä maissa ja alhaisempi kehittyvissä maissa. Itse tehdyn kunnossapidon haasteena on yleensä huoltoteknikoiden alhainen tuottavuus, minkä lisäksi kunnossapitotoimet tehdään usein vasta ongelman ilmaantuessa. Tämä lisää käyttökatkoja ja alentaa tuottavuutta. Lisäksi teknologian kehittymisen myötä uudenaikaisten nostolaitteiden kunnossapito edellyttää yhä enemmän osaamista.

Tämän osaamisen ylläpitäminen edellyttää valtavasti kokemusta. Ulkoistamalla kunnossapidon yritykset saavat pätevien ammattilaisten suorittamaa ennakoivaa kunnossapitoa, joka auttaa heitä vastaamaan jokapäiväisiin haasteisiin. Konecranes tarjoaa nostureiden kunnossapitopalveluita viiden huolto-ohjelman kautta, joiden sisältö vaihtelee tarvittaessa tehtävistä huoltotöistä, tarkastuksista ja ennaltaehkäisevästä kunnossapidosta asiakkaiden nostolaitteiden pitkäaikaiseen kunnossapitoon ja jopa operointiin.
 

 

Kunnossapidon ulkoistaminen hyödyttää sekä asiakasta että Konecranes-konsernia. Konecranes voi laskea asiakkaiden kunnossapitokustannuksia parantamalla suorituskykyä ja käyttöastetta. Huoltosopimuskannassa olevien laitteiden maantieteellisen tiheyden lisääntyminen taas parantaa Konecranes-konsernin kunnossapitotoimintojen tuottavuutta.

_______________________________________________________________

Teollinen internet

Konecranes-konsernin teollista internetiä koskevan hankkeen tarkoituksena on yhdistää nosturit, trukit ja muut laitteet tietojärjestelmiin, mikä mahdollistaa kaikkien tärkeiden laitetietojen reaaliaikaisen tarkastelun. Esimerkiksi TRUCONNECT koostuu useista palveluista, joihin kuuluvat etävalvonta, turvallisuusvaroitukset, asiantunteva tuki ja diagnosointi etäyhteyden kautta sekä käyttötiedot, jotka voivat esimerkiksi tarjota arvokasta tietoa käyttöön liittyvistä tekijöistä ja mahdollistavat ennakoivan kunnossapidon. Näiden järjestelmien avulla tietoja voidaan tarkastella jälkikäteen, mikä tarjoaa hyödyllisen perustan ennakoivien huoltotoimenpiteiden suunnitteluun.

Konecranes-konserni on toimittanut yli 13 000 laitetta, joissa on tekniset ominaisuudet etävalvontaa varten. Konecranes pyrkii parantamaan käyttäjäkokemusta käyttäjäystävällisen yhteydenpitoon tarkoitetun käyttöliittymän avulla. Käyttöliittymä tarjoaa vaivattoman pääsyn Konecranes-konsernin digitaalisiin tietopalveluihin tavallisilla viestintälaitteilla, kuten älypuhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla.

_______________________________________________________________

INFOGRAAFI
Elinkaaren aikainen kunnosapito

 

Hyvä markkina-asema uusissa laitteissa

Uusien laitteiden alalla Konecranes on maailman suurin teollisuusnostureiden ja köysinostimien valmistaja sekä yksi maailman suurimmista kevyiden nosturijärjestelmien ja ketjunostimien valmistajista. Konecranes on myös konttien käsittelyyn tarkoitettujen nostureiden ja nostotrukkien merkittävä maailmanlaajuinen toimittaja. Konecranes-konsernilla on tarjota uudenaikaista automaatioteknologiaa satamiin ja terminaaleihin.

Konecranes on vuosien myötä kehittänyt vankan tieto- ja osaamispohjan asiakkaidensa prosesseista ja pystyy siten tarjoamaan laitteita, joiden avulla asiakkaat voivat maksimoida tuottavuutensa. Korkealaatuiset ja luotettavat tuotteemme ovat turvallisia käyttää ja huoltaa, ja niiden ergonomia- ja ekotehokkuustaso on korkea. Yhdessä erinomaisten kunnossapidon tukipalvelujen kanssa pyrimme minimoimaan tuotteidemme elinkaarikustannukset.

Konecranes-konsernilla on tehokkaat tuotealustat ja toimitusketjut sekä maailmanlaajuiset jakelukanavat, jotka tuovat skaalaetuja niin tuotannossa kuin myynnissä. Tuotteemme perustuvat modulaarisuuteen ja standardointiin. Niissä hyödynnetään viimeisintä teknologiaa ja suunnitteluratkaisuja, joiden avulla raaka-aineet käytetään tehokkaasti hyödyksi. Kun tuotealustamme on maailmanlaajuisesti yhtenäinen, voimme käyttää kapasiteettiamme ja resurssejamme joustavasti.

_______________________________________________________________

Tarjooman segmentointi

Konecranes pyrkii vastaamaan asiakkaiden vaihteleviin tarpeisiin maailmanlaajuisesti yhdistämällä älykästä tekniikkaa ja ohjausjärjestelmiä innovatiivisiin mekaanisiin ratkaisuihin. Tämä lähestymistapa mahdollistaa sellaisten seuraavan sukupolven modulaaristen tuotteiden kehittämisen, jotka ovat skaalattavia ja kustannustehokkaita valmistaa.

Yksi Konecranes-konsernin merkittävä strateginen hanke on tarjooman segmentointi, joka vastaa Konecranes-asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Konecranes tarjoaa nostolaiteratkaisuja asiakkaidensa sekä perustarpeisiin että vaativiin tarpeisiin. Molempien asiakassegmenttien tuotteet ovat kuitenkin turvallisia ja laadukkaita sekä ne parantavat tuottavuutta. Molemmat asiakassegmentit ovat olemassa sekä kehittyvillä että kehittyneillä markkinoilla.

_______________________________________________________________
 

Globaali läsnäolo

Konecranes on kasvanut pääasiassa orgaanisesti, mutta myös tekemällä menestyksekkäitä yritysostoja. Konecranes on ostanut viimeisten 40 vuoden aikana, kansainvälistymisen alkaessa 1970-luvulla, lähes 100 yritystä. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Konecranes on laajentanut toimintaansa yritysostojen kautta Kiinaan, Intiaan, Saudi-Arabiaan ja lukuisiin Euroopan maihin.

Samalla kun Konecranes on laajentanut toimintaansa, yhtiön liiketoiminnasta on tullut yhä kansainvälisempää, sillä tuotteita valmistetaan yhtiön omissa tehtaissa Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Aasiassa sekä maailmanlaajuisen alihankkijoiden verkoston kautta, ja myydään ympäri maailmaa. Uusien markkina-alueiden kehittyminen tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia kunnossapitopalveluille.

Nostolaiteala on edelleen hyvin pirstoutunut. Konecranes-konsernilla on sekä osaaminen että taloudelliset edellytykset johtaa alan keskittymistä.