You are here

Liiketoimintaympäristö

Kysyntää ohjaavat tekijät

Konecranes-konsernin tuotteiden ja palveluiden kysyntää ohjaa markkinatilanne valmistusteollisuudessa, kuten konepajateollisuudessa, metallintuotannossa, energiantuotannossa, autoteollisuudessa, sellu- ja paperiteollisuudessa, raaka-aine- ja kemikaaliteollisuudessa sekä kontinkuljetusalalla.

Asiakkaat hankkivat uusia laitteita yleensä joko laajentaessaan toimintaansa tai korvaamaan vanhat laitteet. Uuslaiteinvestoinnit ovat syklisiä ja vaihtelevat teollisuudenalan mukaan alan taloustilanteesta riippuen. Konecranes-konsernin näkemyksen mukaan tuottavuuden tehostamista, turvallisuutta ja ympäristötehokkuutta koskevien tarpeiden lisääntyminen tarjoaa mahdollisuuksia uusien nostolaitteiden myynnin kasvuun.

Asiakassegmentit

                                          

Konttienkäsittely                 Telakat                 Jätteenkäsittely           Paperi- ja selluteollisuus      Autoteollisuus

                                 

Energiateollisuus           Terästeollisuus           Konepajateollisuus         Kaivosteollisuus            Petrokemianteollisuus

 

Asiakkaat                                                            

Historiallisesti tarkasteltuna Konecranes-konsernin suurimman asiakkaan osuus on ollut alle 2 prosenttia yhtiön nettomyynnistä, ja kymmenen suurimman asiakkaan osuus nettomyynnistä on yhteensä alle 10 prosenttia.

Konecranes-konsernin asiakkaista noin 80 prosenttia toimii teollisuustuotannossa, johon kuuluu konepajateollisuus sekä metallin, energian, petrokemikaalien ja sellun ja paperin tuotanto. Yleisesti ottaen Konecranes-konsernin asiakkaiden palveluiden ja uusien laitteiden kysyntä liittyy teollisuustuotantovolyymiin ja kapasiteetin käyttöasteeseen.

Jäljelle jäävä noin 20 prosenttia Konecranes-konsernin asiakkaista on konttisatamia ja -terminaaleja. Niiden palveluiden ja uusien laitteiden hankinnat liittyvät yleisesti maailmankaupan tilanteeseen ja konttiliikenteen kehitykseen.      

Konecranes-konsernin liikevaihto per asiakassegmentti  

   

Jakelu

Kunnossapito-liiketoiminta-alue

Konecranes tarjoaa paikalla tapahtuvia kunnossapitopalveluita asiakkailleen laajan tarkastajien, teknikoiden ja teknisten asiantuntijoiden verkoston avulla. Yhtiöllä on paikallisia kunnossapitoyksiköitä useimmilla teollisilla markkinoilla, ja niitä tukevat alueelliset ja maailmanlaajuiset jakelukeskukset, koulutuskeskukset ja teknisen tuen keskukset. Konecranes on ottamassa maailmanlaajuisesti käyttöön edistyneen tietojärjestelmän, joka tallentaa järjestelmällisesti jokaisen huolletun nostolaitteen huoltohistorian, tarjoaa asiakkaille kunnossapitoa ja käyttöä koskevaa tietoa, mahdollista neuvoa-antavan lähestymistavan kunnossapitoon, tuo globaalit huoltoprosessit paikallisesti hyödynnettäviksi ja tekee materiaalin käsittelystä läpinäkyvää ja tehokasta.

Laitteet-liiketoiminta-alue

Konecranes-konsernin on omat myyntitiimit, jotka keskittyvät osaavaan myyntityöhön vahvan myynnin ohjauksen kautta ja hyödyntämällä kattavan tuotevalikoiman etuja vastatakseen laajan asiakaskunnan vaihteleviin tarpeisiin. Tätä täydentää edellä mainittu kattava palveluvalikoima.

Konecranes-konsernilla on suoramyyntiä asiakkaille teollisuusnostureiden ja raskaiden satamalaitteiden liiketoiminta-alueilla sekä trukkien osalta tietyissä maissa. Useimmissa niistä maista, joissa Konecranes toimii, trukit toimitetaan jälleenmyyjien kautta. Konecranes-konsernin vahvat tuotemerkit toimittavat nostureiden komponentteja alkuperäisten nosturivalmistajien ja jälleenmyyjien kautta. Konecranes-konsernin monipuolinen jakeluverkosto varmistaa laajan markkina-alueen ja maantieteellisen kattavuuden yli 100 maassa.
 

Kilpailijat

Tässä taulukossa on esitetty tiettyjä ensisijaisia kilpailijoita Konecranes-konsernin tuotteille seuraavissa kategorioissa:

Teollisuusnosturit ja -nostimet

Satamanosturit

Raskaat trukit

Kunnossapito

Columbus McKinnon, Yhdysvallat

X

X

Kito, Japani

X

Abus Kransysteme, Saksa

X

GH, Espanja

X

X

OMIS, Italia

X

X

Weihua, Kiina

X

Shanghai Zhenhua Port Machinery (ZPMC), Kiina

X

X

Kalmar (osa Cargotec-konsernia), Suomi

X

X

X

Liebherr, Saksa

X

X

X

Taylor, Yhdysvallat

X

CVS Ferrari, Italia

X

Mitsui Engineering & Shipbuilding, Japani

X

Kunz, Itävalta

X

Hyster-Yale Material Handling, Yhdysvallat

X

Sany Group, Kiina

X

X

Jälleenmyyjät, yleiset huoltoyhtiöt, nostureiden käyttäjät itse

X