You are here

Koncernledning

Konecranes har en tudelad ledningsstruktur bestående av ledningsgruppen (GXB) och Senior Management (SM).

Mötespraxis

GXB sammanträder vanligtvis varje månad. Affärsområdena och regionerna har egna ledningsgrupper som sammanträder regelbundet.