You are here

Belöningsfilosofi

På Konecranes strävar vi efter att locka till oss, hålla kvar och motivera begåvade anställda genom vår filosofi för belöningar. Den betonar bonusar och inlärningsmöjligheter som ska ge en konkurrensfördel och fungera som viktiga delar av medarbetarupplevelsen som helhet. Vi kopplar samman belöningar med prestationer och framsteg på alla nivåer i organisationen.

Våra belöningar ska främja goda prestationer och ett engagemang för våra affärsmål. Konecranes belöningsarrangemang syftar till att förstärka konkurrensförmåga och ekonomisk framgång på lång sikt, vilket ska bidra till ökat ägarvärde för bolagets aktieägare.

Konecranes position på arbetsgivarmarknaden baserar sig på var personalen och personalgrupperna finns. Konecranes är berett att investera mer på marknader där bolagets ställning som arbetsgivare inte är så känd och lockande, och där det finns färre karriärmöjligheter inom bolaget, liksom på marknader som utvecklas snabbt, t.ex. länder med hög inflation. Definitionen av marknad varierar också mellan olika personalgrupper. För operativt anställda och tjänstemän tillämpar Konecranes framför allt lokala jämförelsepunkter och för ledningens del jämför vi oss själva med internationella bolag beroende på i vilket land ledningen finns.