You are here

Förvaltningsutlåtande

I samband med verksamhetsberättelsen ger Bolaget ett förvaltningsutlåtande i en separat rapport som publiseras tillsammans med verksamhetsberättelsen och finns tillgänglig på Bolagets webbsida.

Ett förvaltningsutlåtande i enlighet med de finska börsbolagens förvaltningdskod gjordes för första gången på svenska år 2010. Utlåtanden förvaras på webbsidor 5 år.

Förvaltningsutlåtande 2017

Förvaltningsutlåtande 2016

Förvaltningsutlåtande 2015

Förvaltningsutlåtande 2014

Förvaltningsutlåtande 2013

Förvaltningsutlåtande 2012

Förvaltningsutlåtande 2011

Förvaltningsutlåtande 2010