You are here

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Yhtiö antaa toimintakertomuksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään erillisenä kertomuksena, joka julkistetaan yhdessä toimintakertomuksen kanssa ja asetetaan samanaikaisesti saataville yhtiön internetsivuille.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukainen selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Selvitykset säilytetään internetsivuilla 5 vuotta.

2017 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

2016 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

2015 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

2014 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

2013 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

2012 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

2011 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

2010 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

2009 selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä