You are here

Sisäpiirihallinto

Yhtiön hallitus on hyväksynyt Konecranesin sisäpiirisäännöt, jotka perustuvat markkinoiden väärinkäyttöasetukseen (MAR), Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) antamiin sääntöihin ja ohjeisiin, Suomen arvopaperimarkkinalakiin, Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeisiin sekä Finanssivalvonnan antamiin ohjeisiin.

Konecranes pitää sisäpiiriluetteloa (sisäpiiriluettelo) kaikista niistä henkilöistä, joilla on pääsy yhtiötä koskeviin sisäpiirintietoihin. Sisäpiiriluettelo koostuu yhdestä tai useammasta hankekohtaisesta osiosta. Konecranes on päättänyt, ettei sisäpiiriluettelossa ole pysyvien sisäpiiriläisten osiota, eikä yhtiössä siten ole pysyviä sisäpiiriläisiä.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisia johtotehtävissä toimivia henkilöitä (johtohenkilöt) ovat Konecranesin hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja sekä konsernin johtoryhmän jäsenet. Johtohenkilöt sekä heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat velvollisia ilmoittamaan Konecranesille ja Finanssivalvonnalle kaikista Konecranesin rahoitusvälineillä tekemistään MAR:n tarkoittamista liiketoimista kolmen päivän sisällä liiketoimen tekemisestä.

Johtohenkilöt eivät saa käydä kauppaa Konecranesin rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana. Suljettu ajanjakso alkaa 15. päivänä sitä kuukautta, joka edeltää raportoitavan vuosineljänneksen loppumista, ja päättyy, kun kyseisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus tai tilinpäätöstiedote on julkistettu, julkistuspäivä mukaan lukien (suljettu ajanjakso).

Konecranes pitää rekisteriä henkilöistä, jotka osallistuvat säännöllisesti konsernitason tuloksen valmisteluun, tai joilla on muuten pääsy sellaiseen tietoon, että yhtiön määrittelemä suljettu ajanjakso koskee heitä. Yhtiön sisäpiiriluettelon hankekohtaisiin osioihin merkityt henkilöt eivät saa käydä kauppaa Konecranesin rahoitusvälineillä ennen kuin asianomainen hanke on päättynyt.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Konecranes julkistaa johtohenkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden tekemät yhtiön rahoitusvälineitä koskevat liiketoimet pörssitiedotteella 3.7.2016 voimaan tulleen markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti.

Pörssitiedotteet ovat saatavilla täältä: Tiedotteet suomeksi

Johtohenkilöiden liiketoimet voi ilmoittaa tämän linkin kautta: Johtohenkilöiden liiketoimet

Markkinoiden väärinkäyttöasetus ei edellytä yhtiötä ylläpitämään julkista sisäpiirirekisteriä ja siksi Konecranesin julkinen sisäpiirirekisteri on lakkautettu 3.7.2016.