You are here

Panu Routila

f. 1964
Verkställande direktör och koncernchef
Medlem i ledningsgruppen sedan 2015
Anställd sedan 2015
Ekon. mag.

Tidigare arbetslivserfarenhet:
2008–2015: VD och koncernchef, Ahlström Capital Oy
2002–2008 VD, Alteams Oy, Kuusakoski Group,
1997–2002: Direktör, Drawn Copper Products, Outokumpu Group
1995–1997: Controller, Drawn Copper Products, Outokumpu Group
1986–1995: Olika finansiella chefsposter inom Partek Group i Finland, Frankrike och Belgien

Betydande förtroendeuppdrag:
Onvest Oy: styrelsemedlem; Trelleborg AB: styrelsemedlem