You are here

Yhtiökokous 2017

Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2017

Vuoden 2017 varsinainen yhtiökokous pidettiin 23. maaliskuuta 2017 Hyvinkäällä. Siihen osallistui henkilökohtaisesti tai valtakirjalla 492 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 64,6 prosenttia äänistä.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän kirjallisesti sitä vaatii niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Vaatimuksen katsotaan tulleen riittävän ajoissa, jos hallitukselle on ilmoitettu vaatimuksesta viimeistään keskiviikkona 18.1.2017. Kirjallinen vaatimus tulisi lähettää osoitteeseen: Konecranes Oyj, Hallitus, PL 661, 05801 Hyvinkää.

Yhtiökokouksen pöytäkirja 23.3.2017

Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Toimitusjohtajan katsaus

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 2017

Vuosikertomus 2016

Hallituksen ehdotus osingonjaoksi

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen palkkioiksi 

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan ehdotus hallituksen kokoonpanoksi 

Hallituksen ehdotus tilintarkastajan palkkioksi

Hallituksen ehdotus tilintarkastajaksi

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään A-sarjan osakkeiden osakeannista sekä A-sarjan osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle hankittujen omien A-sarjan osakkeiden luovuttamisesta

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään maksuttomasta suunnatusta A-sarjan osakkeiden osakeannista osakesäästöohjelmaa varten

Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään lahjoituksista

Valtakirjamalli

Tietosuojaseloste